• pre platformu Apple iOS a Android OS
 • na obsluhu ústrední PARADOX po datových sieťach
 • kompatibilná s EVO (2.2 a viac), MG5000/MG5050, SP5500/SP6000/SP7000 (4.72 a viac) a SP4000 (4.90 a viac) s pripojením do internetu cez modul IP150
 • kompatibilná so zariadeniami iPhone, iPod Touch, iPad, iPad 3G a zariadeniami na platforme Android
 • spojenie cez WI-FI aj 3G siete
 • práca s pevnými aj dynamickými IP adresami (www.paradoxmyhome.com)
 • zobrazenie stavu častí a slučiek
 • zobrazenie pamäti poplachov
 • zobrazenie potiaží
 • podporuje až 32 objektov
 • zapnutie/vypnutie systému na diaľku
 • premosťovanie slučiek na diaľku
 • zobrazenie upozornenia o potiaži s modulom
 • zobrazenie poplachu
 • obsluha PGM výstupov (EVO – max. 5, MG/SP – max. 16)
 • editovateľné názvy PGM
 • podpora slovenčiny a vyše 20 ďalších jazykov (od verzie 4.0)