JA-154J je obojsmerne komunikujúci diaľkový ovládač systému JABLOTRON 100. Umožňuje diaľkovo ovládať zabezpečovací systém, vyvolať tiesňový poplach a ovládať spotrebiče.

Ovládač sa správa ako dva segmenty klávesnice série JABLOTRON 100. Je vybavený optickou aj akustickou signalizáciou stavu ovládaných segmentov. Vykonanie vyslaného príkazu je tak ovládačom vizuálne aj akusticky potvrdené podľa informácií zaslaných ústredňou. Kontroluje a indikuje stav svojej batérie.