Detektor JA-180G reaguje na horľavé plyny a výpary (zemný plyn, metán, bután, propán, acetylén…). Pri aktivácii odošle do ústredne poplachový signál typu požiar a zároveň na nebezpečenstvo upozorňuje akusticky prostredníctvom zabudovanej sirény.

Detektor má aj reléový poplachový výstup, ktorý umožňuje uzatvoriť prívod plynu (v spolupráci s vhodným elektrickým plynovým uzáverom). Detektor sa sám automaticky testuje.

Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.